TARIEVEN POSITIEVE FYSIOTHERAPIE


 

 

Vanaf 2019 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars.

Zou je met me willen overleggen of je voor vergoeding in aanmerking komt?                        Als je een aanvullende verzekering hebt krijg je een deel van de kosten vergoed.

 

Algemene Informatie over vergoeding fysiotherapiebehandelingen is te vinden bij http://

www.rijksoverheid.nl

 

Afzeggen van een afspraak tot 24 uur voor de afgesproken tijd is kosteloos.

Het niet nakomen van een afspraak kost 75% van de prijs voor de gereserveerde tijd.