nicole.jpg

Nicole Sarolea

Ik ben geregistreerd fysiotherapeut.
BIG registratienummer 99034909804
Ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie, deelnemer klachtenregeling Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.
KvK Groningen 56752636
Bank: Rabobank: NL89Rabo0177453648